wtorek, 10 czerwca 2008

Jeszcze raz o aborcji...

Lewica apeluje o wyjaśnienie, dlaczego nie zapewniono 14 letniej dziewczynie możliwości dokonania legalnej aborcji, ale jakoś ani pani Wanda Nowicka (Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny), ani panowie Leszek Miller, G. Napieralski, J. Widacki (SLD), ani też Marek Borowski (SdPl), ani w końcu Agnieszka Pochrzęst z "Gazety Wyborczej" nie wpadli na pomysł, że 14 letnia dziewczyna może chcieć urodzić dziecko, które poczęła. W głowie im się nie mieści, że to dziecko może przyjąć konsekwencje swojego postępowania na siebie wbrew opinii rodziny i wbrew opinii ich: Jaśnie Oświeconych Zawsze Mających Rację Socjaliberałów.

Brak komentarzy: