sobota, 7 czerwca 2008

Benedykt XVI zatwierdził statuty Drogi Neokatechumenalnej?

23 maja latynoamerykańska agencja informacyjna CNA (Catholic News Agency) podała, że Benedykt XVI zatwierdził na stałe Statuty Drogi Neokatechumenalnej. Oznaczałoby to potwierdzenie charyzmatu Drogi jako autentycznego daru Boga dla Kościoła. KAI poinformował również, że oficjalne ogłoszenie przewidywane jest na 29 czerwca. Strony watykańskie na razie milczą. Obie wymienione wyżej agencje powołują się na stronę Drogi Neokatechumenalnej, która miała o tym wydarzeniu poinformować, jednak informacji takiej na stronach Drogi nie ma. Możliwe wydają się dwa powody takiego stanu rzeczy: albo ktoś dokonał prowokacji wobec Drogi zamieszczając nieprawdziwe informacje i je nagłaśniając, albo informacje te są prawdziwe, ale Stolica Apostolska zażądała wycofania ze stron DN informacji, które jeszcze oficjalnie nie zostały podane do wiadomości publicznej. Mam nadzieję, że to zamieszanie szybko się wyjaśni, bo niczemu dobremu ono nie służy.

Brak komentarzy: