piątek, 18 kwietnia 2008

Christ our Hope - Pope John Paul II Cultural Center

Spotkanie międzyreligijne

150 przedstawicieli 5 religijnych tradycji: żydowskiej, islamskiej, hinduizmu, buddyzmu i jainizmu (spadkobiercy tradycji Shramana w Indiach)

Papież podziękował za tradycję dialogu międzyreligijnego w USA.
Wolność religijna jest jednym z podstawowych praw człowieka – powiedział Benedykt XVI. Wymaga jednak ustawicznej troski, inaczej pojawią się uprzedzenia, niechęć i spory. Z drugiej strony ważna jest troska o zachowanie własnej tożsamości religijnej. Tylko wtedy można naprawdę służyć budowaniu dobra wspólnego w duchu prawdziwej solidarności.
Papież wezwał do troski w kwestii promocji uczciwego dialogu międzyreligijnego, w duchu wzajemnego szacunku i pogłębionej świadomości własnej wiary, która zawsze ukierunkowana jest na szukanie Prawdy.
Przedstawiciele pięciu obecnych religii przekazali Ojcu św. dary, będące w sposób symboliczny znakiem pokoju:
Wspólnota żydowska przekazała 8-ramienną menorę;
Wspólnota muzułmańska przekazała pięknie oprawione wydanie Koranu;
Wspólnota Jain przekazała tradycyjne naczynie pokoju;
Buddyści przekazali specjalny, tradycyjny dzwon;
Wyznawcy hindu przekazali pięknie oprawiony znak pokoju (niestety, samego znaku nie udało mi się zobaczyć).

Po spotkaniu ze wszystkimi, Ojciec święty w sposób szczególny przekazał wspólnocie żydowskiej specjalne życzenia na nadchodzące Święta Paschę.

Brak komentarzy: